Hoofd inhoud

Arbeids- ongeschiktheid

Klanten. Personeel. Leveranciers. De fiscus. De rij is lang van personen en organisaties die de ondernemer zo goed mogelijk probeert te bedienen. En wie staat als laatste in de rij? Dat is vaak de ondernemer zelf. Wij zien het als onze taak om te zorgen voor de ondernemer zelf. Want ook u hebt recht op inkomenszekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.